Suzanne Kaklewska is met 23 jaar de jongste kandidaat namens Groninger Belang voor de Provinciale Staten in Groningen. Ze wil de stem van jongeren vertegenwoordigen in de provinciale politiek.

Door: Karin Prins

‘Vroeger zei ik altijd dat ik niet de politiek in zou gaan.’ Maar daar is toch verandering in gekomen tijdens de coronaperiode toen Kaklewska zich aansloot bij de Groninger Studentenbond. De voornaamste reden hiervoor was dat jongeren niet werden gehoord bij het overleg over de coronamaatregelen.

Aan de keukentafel in Kaklewska’s studentenhuis springt kat Zoey op de tafel. Met een glimlach vertelt ze verder waarom ze politiek actief is geworden. ‘Er zijn weinig jonge mensen actief in de politiek. Representatie is belangrijk om jongeren te laten zien dat zij ook politiek actief kunnen zijn. Je ziet namelijk dat de meeste politici vijftigplussers zijn.’

Dat jongeren weinig zichtbaar zijn in de politiek is ook te zien in cijfers over de gemiddelde leeftijd van de leden van de Provinciale Staten in Nederland. Al lange tijd is de gemiddelde leeftijd voor een statenlid in Groningen ongeveer 50 jaar.

Tijdens Kaklewska’s bestuursjaar bij de Groninger Studentenbond werd haar politieke interesse aangewakkerd. Ze heeft zich toen ingezet voor studentenbelangen door op te komen voor de ‘pechgeneratie’. Ook eiste ze dat de studenten weer fysiek les konden krijgen op de universiteit. ‘Wij zaten twee jaar lang voor ons laptopje te leren en hadden heel weinig sociale contacten. Maar daar werd weinig aandacht aan besteed.’ Daarnaast heeft ze ook geprotesteerd tegen de abortus beperkende maatregelen die in Polen werden doorgevoerd. De interesse hiervoor komt vooral vanuit haar persoonlijke achtergrond. Kaklewska’s beide ouders komen oorspronkelijk uit Polen en ze heeft er nog veel familie wonen.

Na haar bestuursjaar bij de Groninger Studentenbond kreeg Kaklewska een telefoontje van Stadspartij 100% voor Groningen om kandidaat te worden voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ze kwam op de twaalfde plek op de lijst, maar werd vervolgens niet verkozen. Vanuit de overkoepelende provinciale partij Groninger Belang werd ze vervolgens gevraagd om kandidaat te worden voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Met haar 23 jaar is ze de jongste kandidaat op de lijst.

In de gemeenteraad van Groningen is al een verjonging te zien. Kaklewska juicht deze verandering toe en hoopt dat dit voor de Provinciale Staten ook het geval zal zijn. Ze ziet het wel als een eerste stap, omdat representatie van jongeren al een krachtig signaal geeft. ‘Als ik niet was benaderd door de Stadpartij, was ik ook niet de politiek in gegaan. Ik had waarschijnlijk niet zelf de stap gezet om actief te worden bij een partij en vervolgens met de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen.’

Hoewel Kaklewska in de politiek is gerold, heeft ze wel bewust de keuze gemaakt om zich voor een lokale partij verkiesbaar te stellen. ‘Ik vind een lokale partij heel fijn. Ik heb het gevoel dat je sommige problemen beter lokaal kan oplossen. Zoals bijvoorbeeld nu met de kinderhartchirurgie afdeling die moet sluiten in het UMCG. Dat wordt vanuit de overheid in Den Haag opgelegd. Lokale partijen staan dichter bij de inwoners en weten beter wat zij willen.’

Voor Kaklewska zijn de standpunten van de partij over het verbeteren van de bereikbaarheid van de provincie en het stoppen van de gaswinning het belangrijkst. Ze wil dat er voor de bereikbaarheid vooral wordt ingezet op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. ‘Iemand in een rolstoel die weinig familie heeft, moet nog steeds naar de stad kunnen komen als hij naar de stad wil komen en moet nog steeds naar zijn afspraak in het ziekenhuis kunnen.’

Naast bereikbaarheid en gaswinning zijn klimaat, milieu en cultuur belangrijke zaken voor Kaklewska. Eén van de standpunten van Groninger Belang is dat luchthaven Eelde open moet blijven, omdat dit een positieve invloed heeft op de lokale economie. Maar dit gaat niet goed samen met de klimaat en milieu ambitie waar Kaklewska over spreekt. ‘Ik denk dat we als Groningen niet overal de koploper in hoeven te zijn. Het is hartstikke belangrijk dat we ons inzetten voor het klimaat en het milieu. Maar luchthaven Eelde is een minder groot vliegveld en het is voor Groningen ook belangrijk om bereikbaar te zijn. Het liefst wil je dat alles CO2-neutraal is. Maar je ziet helaas dat sommige voordelen ook nadelen meebrengen.’

Kaklewska heeft er nog niet over nagedacht om in de toekomst de landelijke politiek in te gaan. ‘Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik ben nu ook nog student Rechten, daar ben ik ook druk mee bezig. Vroeger zei ik dat ik nooit de politiek in zou gaan. Dus ik kan nu wel zeggen dat ik nooit de landelijke politiek in zal gaan. Maar voor hetzelfde geld word ik op een dag wakker en denk: ik ga ervoor.’