Groninger Belang maakt zich ernstig zorgen over de plannen van de Nationaal Coördinator Groningen. “Alleen maar berekeningen en onderzoeken, veel te veel bureaucratie en het duurt allemaal veel te lang.” zegt Statenlid Petra Blink: “Wanneer gaan we versterken? De tijd lijkt op gezien de recente bevingen in Wirdum.”

Groninger Belang zet ook vraagtekens bij de reactie van het provinciaal bestuur op het meerjarenplan. “Het college van GS stelt dat ze de plannen van Alders ‘omarmt’ en het MJP een ‘goede stap is’ om Groningen veiliger te maken, maar GS schrijft tegelijk negen pagina’s vol met kritiekpunten als reactie op hetzelfde plan.

Hoe je dit met elkaar kan rijmen is ons een raadsel zegt Blink: “Iedereen in het bevingsgebied ziet dat het niet opschiet. En de NCG geeft nu ook toe dat hij de eerste vijf jaar vooral bezig is met berekenen. En pas daarna komt verstevigen. Als je van mening bent dat veiligheid voorop moet staan, hoe kun je als provinciebestuur dan plannen omarmen die de eerste vijf jaar bureaucratie voorop zetten? Dan moet je juist afstand nemen van zulke plannen!”

Groninger Belang heeft ook een oplossing om het tempo er in te houden. “We moeten de aanpak simpeler maken, het gaat om het verstevigen en versterken van huizen. Niet meer en niet minder. Inspelen op toekomstige krimp bij huizen en scholen maakt het veel te ingewikkeld. Al die zogenaamde ‘koppelkansen’, die moeten we eerst parkeren. Nu moet het gaan om veiligheid.”
Op woensdag 23 november wordt het MJP besproken in de Staten. Groninger Belang hoopt andere partijen er van te overtuigen dat we nu veel scherpere keuzes moeten maken. En dat GS nou eens echt zijn tanden laat zien zodat de veiligheid voorop komt te staan.