Bij de bespreking van de Najaarsnota kwam de situatie van RTV Noord aan de orde.

De omroep dreigt in zwaar weer terecht te komen nu een bezuiniging vanuit Den Haag aanstaande is. Groninger Belang vindt dat de partij steun verdient. Zeker omdat door een eerdere provinciale bezuiniging de druk op de regionale omroep wel heel groot wordt.

Samen met de PvhN en de PvdA en SP en GroenLinks hebben we daarom een motie ingediend om rechtstreeks en op zeer korte termijn met Staatssecretaris Dekker en RTV Noord in gesprek te gaan en te zoeken naar financiële oplossingen voor RTV Noord.

Gedeputeerde Gräper gaf aan dat tot nu toe ingezet is op een gezamenlijke provinciale lobby, en dat de provincie geen geld op de plank heeft liggen om zelf iets te kunnen doen.

Groninger Belang is hier wel kritisch op. “Snelheid is gewenst, want RTV-Noord krijgt straks gewoon minder geld omdat dit in de miljoenennota is opgenomen. Wij roepen de gedeputeerde dan op om ook een plan B op te stellen en te kijken naar eigen financiële middelen” zo zegt ons Statenlid Bram Schmaal.

De gedeputeerde gaf aan dit vooralsnog niet van plan te zijn. De motie werd breed gesteund en met 37 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. We gaan er vanuit dat er snel rapportage komt over de nieuwe lobby.