De provincie moet een kleinere rol spelen in de ruimtelijke ordening. Meer zeggenschap naar de gemeenten. Dus meer verantwoordelijkheid neerleggen daar waar het hoort!  Het provinciaal omgevingsplan (POP) zal veel minder gedetailleerd moeten worden en de gemeenten zullen dan meer invloed krijgen op de ontwikkelingen in hun eigen gemeenten. De gemeenten kunnen dat aan.