Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

20 oktober 2021

Onderwerp: Herijking gemeentefonds | update vanuit GS inzake motie Vreemd d.d. 10-03-2021

Dagblad van het Noorden heeft op 20 oktober 2021 het artikel gepubliceerd “Minister Ollongren krijgt nieuwe tik op de vingers voor oneerlijke herverdeling gemeentefinanciën. Schade kan voor Groningse gemeenten oplopen tot enkele miljoenen per jaar”. Op initiatief van Groninger Belang is op 10 maart 2021 de motie Vreemd aan de orde van de dag aangenomen die GS oproept om, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), in verzet te komen tegen de plannen van Ollongren en te pleiten voor een eerlijke verdeling van het fonds. N.a.v. het artikel in DvhN is de Statenfractie van Groninger Belang benieuwd naar de inspanningen die GS hebben geleverd om een financiële strop voor de meeste Groninger gemeenten te voorkomen. Daarom de volgende schriftelijke vraag.

  1. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven welke acties zij concreet hebben genomen om de belangen van de Groninger gemeenten te behartigen?

De Statenfractie van Groninger Belang ziet uw antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bram Schmaal
Statenlid Groninger Belang

Lees hier de motie van 10 maart 2021:

Motie Herijking Gemeentefonds (2)