Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

17 november 2021

Onderwerp: Hoge Aardbevingsactiviteit Loppersum

Uit de berichtgeving van de SODM constateert Groninger Belang dat toekomst voor Groningen er slecht uit ziet. Wij constateren dat het -nog steeds- winnen van gas, zoals door de Minister is aangekondigd met minstens 3,9 miljard kuub, een desastreuse uitwerking heeft op Loppersum en omgeving. Met demissionair minister Blok van EZK aan het wiel van de gaskraan is de Statenfractie van Groninger Belang zeer ongerust over de gevolgen voor de inwoners van de provincie Groningen. De grenswaarden worden overtreden en drukvereffening zorgt voor onrust in de bodem. De leveringsproblemen van Russisch gas en de huidige hoge gasprijzen roepen bij de Statenfractie van Groninger Belang de volgende vragen op ten aanzien van het winnen van gas uit de Groninger bodem.

Wij hebben de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, waarbij wij begrijpen dat deze doorgezet gaan worden richting demissionair minister Stef Blok van EZK.

 1. Welke garanties geeft het Ministerie dat alle schade betaald blijft worden tot dat de drukvereffening gestabiliseerd is en de ondergrond stabiel is?
 2. Hoe wordt bepaald of de ondergrond weer stabiel is, nu SODM stelt dat dat tientallen jaren kan duren?
 3. Wordt er op dit moment al extra gas gewonnen in de Groninger gasvelden?
 4. Zo ja, uit welke putten wordt nu gewonnen om te voldoen aan de vraag van de demissionair minister?
 5. Wat is het verwachte effect van deze winning, conform de vragen van de SODM, voor de volledige gaswinningsregio?
 6. Kan het college aangeven hoe het contact met SODM verloopt?
 7. Is er al een officiële reactie van het college richting demissionair minister Blok verstuurd n.a.v. deze berichtgeving van SODM?
 8. En zo ja, hoe luidt deze reactie?
 9. Zo nee, waarom heeft het college besloten om niet een officiële reactie te versturen?
 10. Is het college, net als de Statenfractie van Groninger Belang, verontrust door dit bericht van SODM?
 11. Wordt de NPR-norm voor het versterken van de getroffen woningen aangepast door de verhoogde seismiciteit in Loppersum?
 12. Zo ja, in hoeverre wordt deze norm verhoogd en wat betekent dit voor de versterkingsoperatie?
 13. Zo nee, wordt er onderzocht of de NPR-norm aangepast zou moeten worden, terwijl in de tussentijd de huidige NPR-norm gehandhaafd blijft?

En een aanvullende vraag op het aantekenen van beroep tegen het gaswinningsbesluit:

De inkt van het laatste gaswinningsbesluit, waarbij werd aangekondigd dat de gaskraan in Groninger dichtgedraaid zou worden, was nog niet droog of demissionair minister Blok kondigde al de nieuwe gaswinningsplannen aan in Groningen om moverende redenen.

 1. Kunnen de Staten tegen dit gaswinningsbesluit in beroep en is het college met ons van mening dat dit beroep ook aangetekend moet worden?

Met vriendelijke groet,

Hans Haze
Statenlid Groninger Belang