Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

18 oktober 2021

Onderwerp: Nepinformatie Doorfietsroutes

Afgelopen weekend heeft de Statenfractie met verbazing kennis genomen van het artikel ‘Provincie Grunn en Drenthe plaatsten nepreviews om eigen werk te promoten’ op de website van Sikkom. Een bericht dat al snel werd opgepakt door onder meer RTV Noord, RTV Drenthe, Dagblad van het Noorden, De Telegraaf en de NOS. Groninger Belang is geen voorstander van het verspreiden van nepinformatie en wil een betrouwbare overheid. Zeker gezien de recente ontwikkelingen op landelijk gebied omtrent het verspreiden van nepnieuws en -informatie, vindt Groninger Belang dit een kwalijke zaak. Wij hebben in kwestie een aantal schriftelijke vragen voor het college van Gedeputeerde Staten.

 1. Is het college met ons van mening dat een overheid ten aller tijde betrouwbaar moet zijn in haar (communicatie-)uitingen?
 2. Is het college met ons van mening dat het verspreiden van nepreviews en onjuiste informatie niet past bij een betrouwbare overheid?
 3. Is de nieuwsgeving van Sikkom juist en heeft de provincie Groningen (mede) opdracht gegeven om een campagne in te richten waarin nepinformatie wordt verspreid?
 4. A) Zo ja, hoe is deze campagne toch gelanceerd met medeweten van GS?
  B) Zo nee, hoe is deze campagne toch gelanceerd zonder medeweten van GS
 5. Is het college met ons van mening dat het niet uitmaakt of de namen van de acteurs zijn weggehaald, omdat nepreviews van acteurs op zichzelf al kwalijk genoeg zijn?
 6. Is het college met ons van mening dat deze campagne niet langer serieus te nemen is en daarom gestopt moet worden?
 7. Is dit het enige onderwerp waarvoor de provincie Groningen het verspreiden van nepinformatie inzet?
 8. A) Zo ja, wat is de beweegreden geweest om in dit specifieke geval de beeldvorming over de doorfietsroutes op een onzuivere manier te beïnvloeden?
  B) Zo nee, bij welke onderwerpen is nog meer gebruik gemaakt van nepinformatie, onjuiste berichtgevingen en acteurs?
 9. Wat gaat het college doen om het beschadigde beeld van een betrouwbaar provinciebestuur te herstellen?

De Statenfractie van Groninger Belang ziet uw antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bram Schmaal
Statenlid Groninger Belang