De Groninger Staten hebben zichzelf bij de windparken Geefsweer en Oostpolder buitenspel gezet.

Provinciale Staten heeft namelijk besloten dat  ze afzien van het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan voor de windparken Oostpolder en Geefsweer. Daarmee geven de staten een heel groot stuk invloed weg. Groninger Belang is hier tegen.

Hiermee is het college van Gedeputeerde Staten nu bevoegd om regeltechnisch alles in orde te maken om deze windparken uit de grond te stampen. Daarbij komen de Staten niet meer kijken. Groninger Belang heeft hier natuurlijk kritische vragen over gesteld, die overigens niet inhoudelijk werden beantwoord door het college. Het college zegt dat zij de extra bevoegdheden nodig heeft om een subsidiedeadline te halen, maar dit blijkt niet uit de informatie die de Staten hebben gekregen.

Marc Scheffers: Het is heel bijzonder wat vandaag in de Staten gebeurt. Het is bijzonder dat het college zegt tegen ons “Kom maar hier met uw bevoegdheden, zonder dat het college duidelijk maakt waarom. Dat dit zo breed wordt gedragen door alle collegepartijen frappeert ons.”

Groninger Belang is dan ook niet akkoord gegaan met het weggeven van onze bevoegdheden.
De voltallige coalitie was voor, de voltallige oppositie tegen. De Staten hebben zichzelf daarmee buitenspel gezet.