Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

De fractie van Groninger Belang zet vraagtekens bij de ontwikkelingen rondom de energietransitie van het Groningse gas naar groene energiebronnen. Het provinciebestuur van de provincie Groningen is voornemens om mee te werken aan een plan

Lees meer

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is voornemens om voor 1 juni een bod van 5,7 TerraWatt neer te leggen. Daarmee wil de provincie Groningen bijna éénzesde deel van de totale landelijke opgave voor haar rekening nemen.

Lees meer