RES, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

RES, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Woensdag 30 september werd er in Provinciale Staten gesproken over de Klimaatagenda en de Regionale Energiestratie. De Statenfractie van Groninger Belang is niet tegen verduurzaming, integendeel. Zolang dit maar doordacht, met gezond verstand en van onderop wordt georganiseerd. Helaas constateert

Lees meer

Wat betekent de RES voor uw leefomgeving?

Wat betekent de RES voor uw leefomgeving?

Het provinciebestuur van de provincie Groningen heeft een concept ingestuurd voor de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staat dat de provincie Groningen 5,7 TerraWatt aan duurzame energie wil opwekken. Dat is ongeveer eenzesde van de landelijke doelstelling van 35 TerraWatt

Lees meer

Groningen opgeofferd als wingewest; RES pakt slecht uit

Groningen opgeofferd als wingewest; RES pakt slecht uit

De Regionale Energiestrategie (RES) lijkt desastreus uit te pakken voor de provincie Groningen. Bekijk het kaartje om te zien wat er gebeurt in Nederland. Terwijl grote delen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en heel Limburg niets doen, offert ons provinciebestuur deze

Lees meer

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is voornemens om voor 1 juni een bod van 5,7 TerraWatt neer te leggen. Daarmee wil de provincie Groningen bijna éénzesde deel van de totale landelijke opgave voor haar rekening nemen.

Lees meer