Bij de laatste Statenvergadering kwam opnieuw WindparkN33 aan de orde.

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten moesten in een brief een reactie geven op de Windparkplannen van Minister Kamp. In de commissievergadering waren alle fracties het er over eens dat een concept brief erg slap van toon was.

Vervolgens vond de meerderheid het niet nodig om de definitieve brief opnieuw te bespreken! Groninger Belang was het hier niet mee eens en heeft heel wat moeite moeten doen om de definitieve brief inhoudelijk op de Statenagenda te krijgen.

Dit werd uiteindelijk een motiedebat waarin GB, PVV en de PvhN het college opriepen op geen enkele wijze mee te werken aan realisatie van WindparkN33. Lees hieronder de inbreng van Statenlid Petra Blink.

Hamerstuk 4 f

Brief GS reactie Voorontwerp inpassingsplan

Er ligt een iets steviger brief van toon. Dat is iets maar ons en vele Groningers met ons niet voldoende. Windpark N33 kent een lange voorgeschiedenis. Ooit werd er een plan aangedragen vanuit verschillende gemeenten, waar wel draagvlak voor was, maar dit was indertijd onbespreekbaar. Ondertussen zijn er verkiezingen geweest, heeft de provincie een nieuw bestuur gekregen. U zou het allemaal anders gaan doen…. Vervolgens bent u zich gaan verschuilen achter de minister, verandering of aanpassing was onbespreekbaar, zei U. Toen gaf u de opdracht om te beslissen terug aan de minister, wat volgens u een bepaalde tactiek betrof en het eindresultaat is een plan, waarbij nog meer mensen overlast kunnen verwachten. Als u de Groninger voorop stelt dan zou het u sieren om nu eens “ballen” te tonen en de minister een brief te sturen dat u niet meewerkt aan welke vergunning dan ook. Daarom dienen we samen met de pvv en pvhn een motie in.

De motie werd helaas verworpen. Alle partijen behalve de indieners wezen deze af. Dit betreurt Groninger Belang omdat hiermee opnieuw duidelijk wordt dat de Staten van Groningen niet het onderste uit de kan willen halen om de ongewenste plannen voor windpark N33 te bemoeilijken. De collegepartijen SP, CDA, CU, en GroenLinks komen daarmee bij dit dossier niet op voor de Groningers.