Foto: Tess Henssen

Op 15 maart is het zover. Dan mag jij, als inwoner van onze prachtige provincie Groningen naar de stembus. En er valt wat te kiezen! Zeker voor Groningers. Want er speelt veel in onze provincie, maar de helpende hand vanuit Den Haag blijft uit. Als we ons richten op de gemeente Groningen dan ziet Groninger Belang veel verbeterpunten. “Het belangrijkste punt is misschien wel hoe je omgaat met je inwoners en met burgerparticipatie”, vindt lijsttrekker Bram Schmaal. “In de voormalige gemeente Haren is men -terecht- nog steeds boos over wat hun vijf jaar geleden is aangedaan met de gemeentelijke herindeling. Tijdens een referendum hebben de Harenaren zich uitgesproken en 75 procent was tegen de fusie met het grote Groningen. Toch heeft het provinciebestuur dit doorgedrukt, met alle gevolgen van dien. Dit is een ‘democratisch schandaal’.”

Haren kampt nog steeds met de naweeën en de nadelige gevolgen die zij ondervinden van de gemeentelijke herindeling, die is vormgegeven op het provinciehuis. Bram Schmaal: “Burgerparticipatie is meer dan alleen een referendum houden en die vervolgens naast je neer leggen. Groninger Belang wil dat onze inwoners serieus genomen worden en dat er naar de inwoners geluisterd wordt. Wij willen dat inwoners beter betrokken worden bij hetgeen er hun omgeving speelt. Dat betekent dat de inbreng van onze inwoners daadwerkelijk wordt meegenomen.” Als het gaat om de problematiek rondom de gaswinning, de stikstofdiscussie en de Regionale Energiestrategie (RES), maar dus ook als het gaat om een gemeentelijke herindeling. Die herindeling? Die is niet terug te draaien, want het kabinet en de meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer willen dit niet. Maar het is wel belangrijk dat de provincie Groningen voortaan beter omgaat met haar inwoners, die in een vroegtijdig stadium betrekt bij de plannen en ook serieus werk maakt van de input die inwoners leveren. Bij Groninger Belang staat de inwoner voorop!

Iedereen doet mee
De energietransitie is zo’n onderwerp waar de provincie beter moet gaan luisteren, vindt Schmaal. “Er zijn veel mensen in de gemeente Groningen die al mooie stappen hebben gezet met het verduurzamen van hun woning. We zien echter ook dat er grote groepen zijn die achterblijven. Die het simpelweg niet kunnen betalen. Daar moeten we oog voor hebben.” In wijken zoals Paddepoel, Beijum, Vinkhuizen, maar ook andere delen van Groningen wonen mensen die om uiteenlopende redenen hun huis niet kunnen verduurzamen. Schmaal: “Maar zij worden wél geconfronteerd met de groene ambities en de ideologie van het Rijk en het huidige college van Gedeputeerde Staten. De energiekosten zijn torenhoog en het beetje geld dat overblijft verdwijnt als sneeuw voor de zon bij de kassa van de supermarkt. Groene ambities hebben is mooi, maar het moet wel haalbaar én betaalbaar zijn.” Groninger Belang wil dan ook inwoners die hun huis niet zelf kunnen verduurzamen beter geholpen worden. “Als je wilt dat iedereen mee doet, dan moet je als provincie ook zorgen dat iedereen mee kan doen”, besluit Schmaal. “We mogen van onze provinciale bestuurders verwachten dat ze opkomen voor het Groninger belang.” Stem daarom op 15 maart 2023 Groninger Belang, lijst 8. Want ook provinciaal stem je lokaal.