Op 15 maart is het zover. Dan mag jij, als inwoner van onze prachtige provincie Groningen naar de stembus. En er valt wat te kiezen! Zeker voor Groningers. Want er speelt veel in onze provincie, maar de helpende hand vanuit Den Haag blijft uit. Het is een jaar geleden dat tienduizend Groningers de kou trotseerden en in lange wachtrijen stonden voor een subsidie van 10.000 euro om hun door aardbevingen vernielde woningen te kunnen repareren. Velen van hen tevergeefs, want het beschikbare geld was bij lange na niet genoeg. Diezelfde dag stond het nieuwe kabinet Rutte IV glimmend van trots op het bordes bij de koning. Tekenend voor de kloof tussen Den Haag en onze provincie, waar de versterkingsoperatie traag verloopt en waar Den Haag onze inwoners van het kastje naar de muur stuurt met hun mijnbouwschades. Onacceptabel, vindt Groninger Belang.

Lijsttrekker Bram Schmaal: “Alle inwoners verdienen een veilig huis om in te wonen, om tot rust te komen na de dagelijkse bezigheden. Dat Den Haag er wel in slaagt om samen met de NAM schades te voorzaken, maar deze niet lijkt te willen oplossen is een schande.” Groninger Belang wil dat de gaswinning naar nul gaat in Groningen, om verdere schades en onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast wil de partij dat er één loket komt waar inwoners terecht kunnen met al hun mijnbouwschades en vragen en niet meer van het spreekwoordelijke kastje naar de muur worden gestuurd. Schmaal: “Bovendien wil Groninger Belang dat de schades snel en ruimhartig worden vergoed. Dat mensen serieus worden genomen, want we hebben hier te maken met een groot probleem. Onveilige woningen in het aardbevingsgebied en een regering die op haar handen zit. Dat moet echt anders en we mogen van onze provinciale bestuurders verwachten dat ze opkomen voor het Groninger belang.” Stem daarom op 15 maart 2023 Groninger Belang, lijst 8. Want ook provinciaal stem je lokaal.

Ook provinciaal stem je lokaal!

Groninger Belang is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de provincie Groningen: Stad & Ommeland. We zijn in bijna alle gemeenten vertegenwoordigd en onze leden leveren sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen 12 wethouders en 61 raadsleden. Daarmee is Groninger Belang de partij met veruit de grootste achterban in de provincie Groningen.