Groninger Belang en PVV: verklaar herindeling Haren controversieel.

De Statenfracties van Groninger Belang en de PVV roepen de Tweede Kamer op om de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer in de formatie controversieel te verklaren.

Beide fracties vinden dat er in het herindelingsontwerp een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven omdat de gemeente Haren overduidelijk niet mee heeft gewerkt aan herindeling, en er daardoor niet aan de voorwaarden wordt voldaan die gelden bij een ‘lichte’ herindeling zoals de situatie “Groningen-Haren-Ten Boer”.

Als het voorstel controversieel wordt verklaard mag het huidige kabinet de zaak niet afhandelen maar moet dit worden gedaan door het nieuwe kabinet. “En wij denken dat het goed is dat hier met een frisse blik naar gekeken wordt, want minister Plasterk is niet heel scherp als het om herindelingen gaat”.

Mocht de Tweede Kamer toch vinden dat dit ontwerp nu nog behandeld moet worden dan wijzen de beide Statenfracties er fijntjes op dat het voorstel echt niet voldoet aan de voorwaarden voor een lichte herindeling. “Als de Kamers instemmen met deze herindeling laten ze zien dat ze hun eigen regels niet serieus nemen. Laten we hopen dat het zo ver niet komt.”