Dat was de insteek van Groninger Belang bij de behandeling van de begroting voor 2018 in Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten roepen heel trots dat ze er van alles aan doen om Groningers te helpen in de gaswinningsellende, maar wij konden voor het derde jaar op rij concluderen dat er niet de bereidheid is om praktische dingen te regelen.  In het spelletje “we-wijzen-allemaal-naar-elkaar-en-dan-gebeurt-er-helemaal-niets” zien we bijvoorbeeld dat iedereen zegt een fonds te willen waar vanuit proefprocessen tegen de NAM kunnen worden betaald. Maar niemand regelt dit! Niemand pakt door! Er gebeurt dus helemaal niets!

Het nieuwe Kabinet verwijst naar de NCG, de provincie wijst naar de NCG, en de NCG heeft hier in twee jaar tijd nog niets in bereikt. Onze motie om dit als provincie zelf te doen en het geld te claimen bij het Kabinet werd vandaag verworpen. Het College in de provincie wil er niet aan.

Het College lijkt er trots op dat wij in de top 3 staan van duurste provincies als het gaat over de wegenbelasting (opcenten). Terwijl 9 van de 12 provincies niet verhogen stijgt het tarief in Groningen maar door. Hier hebben we een motie en amendement over ingediend. Collegepartijen gaven aan dat ze het geld niet willen missen. De verlaging gaat dus niet door.

De inbreng van fractievoorzitter Bram Schmaal kun je hieronder lezen

Begrotingsvergadering 2018
Voorzitter,

De begroting van de provincie ziet er an sich goed uit. We besteden het komende jaar ruim 400 miljoen euro. Ongeveer een kwart daarvan komt uit de bestemmingsreserves, dat lijkt veel, maar dit geld wordt uitgegeven waarvoor het bestemd was.

Wij vergaderen hier vandaag in de wetenschap dat het vertrouwen van de inwoners in de politiek laag is.  In Groningen wel in het bijzonder.

Want de gaswinning is voor de komende jaren geregeld – vastgezet- in het regeerakkoord! jawel…1,5 miljard eraf, als dit niet ten koste gaat van andere uitgaven. Dus zekerheid 0. En dat is het dan tot 2021.….in 4 jaren tijd…. Op die manier hebben we nog een hele lange weg te gaan tot de 12 miljard kuub waarbij Groningen redelijk veilig is.

Alleen al het feit dat opgeschreven is dat men “probeert” 1,5 miljard kuub te minderen (onder bepaalde voorwaarden) geeft aan dat ook deze regering niets doet met de aanbevelingen van de onderzoeksraad voor veiligheid.
Wat komt er terecht van de aanbeveling om de lokale en regionale politiek een belangrijke rol te geven??? Het is een farce!  Als hoe het nu gaat de uitleg is van de aanbevelingen van de onderzoeksraad voor veiligheid dan worden de lokale besturen en de OVV niet serieus genomen!

Dat is Den Haag. Maar wat doen wij zelf? Wat doen wij zelf als statenleden van de provincie Groningen?
We gaan investeren in ondersteuning die we nodig zijn voor de gaswinning. We gaan tijdelijke krachten een vast contract geven. Maar wat doen we nog voor de gedupeerden?

We zijn inmiddels jaren onderweg! De versterkingsoperatie blijft ver achter!! De gedupeerde blijven achter in onzekerheid en in chaos! De wachtlijst van de arbiter wordt alleen maar langer in plaats van korter.  En nog steeds geen afspraken en duidelijkheid over de rechtsbijstand van gedupeerden, ondanks eerdere toezeggingen.

Wat doen wij nu direct voor de gedupeerden zonder te kijken naar andere overheden en de verantwoordelijkheidsvraag… Want, dat is wel duidelijk die ligt bij de NAM, alleen hebben de gedupeerde niets aan deze discussie! Wij kunnen wel zelf de gedupeerden ondersteunen door een pot te creëren waar we een aantal processen uit kunnen betalen. Zodat er jurisprudentie is! Deze week was er weer een uitspraak van een rechtbank die wederom een gedupeerde in het gelijk heeft gesteld. De Raad van State heeft vandaag de gaswinningsbesluiten wederom vernietigd  Als we naar de afgelopen jaren kijken dan is dat blijkbaar het enige dat echt helpt! Daarom dienen wij een motie in om zelf een rechtsbijstandsfonds in te stellen

We zitten in een gebied waar de klappen vallen! Maar voor een deel hebben we dat over ons zelf afgeroepen. Kijk bijvoorbeeld naar de 855,5 megawatt windenergie doelstelling. Het landschap wordt vernield, terwijl er goede alternatieven zijn, die ook nog eens minder belastinggeld kosten. Wij vinden dat de belasting voor de inwoners heel hoog is!

Dan de motorrijtuigenbelasting het is gelukt we staan in de top 3 van duurste provincies!! Waar 9 van 12 provincies gelijk blijven of dalen, kiest Groningen ervoor om de index stijging door te zetten!
Wat ons betreft een slecht signaal!! Wat Groninger Belang betreft moet onze ambitie zijn om bij de laagste 3 te horen i.p.v. de duurste 3.
Daarom dienen wij een amendement en een motie in. Die laatste als richtlijn voor toekomstige begrotingen.

Dan de revolverende fondsen… het lijkt zo leuk. Maar als je in de basis kijkt dan is het wel vreemd.

We hebben 2 miljoen uitgeleend aan het geothermie project van de gemeente Groningen en het waterleidingbedrijf. De vraag aan de gedeputeerde is wat zijn de verwachtingen van deze lening? Zijn de voorwaarden en borgstellingen zodanig dat we het geld weer terug krijgen??
Wat vindt GS, in de rol van aandeelhouder van het waterleiding bedrijf van deze investeringen?? En geeft dit nog risico’s voor de voorliggende begroting?