Fractievoorzitter Stadspartij 100% voor Groningen Amrut Sijbolts:

Stadspartij 100% voor Groningen is dé partij die bij mij past. Ik was in 2002 medeoprichter en sindsdien zet ik mij dagelijks in voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Wij sloten ons aan bij Groninger Belang toen deze partij in 2014 werd opgericht. Zij waren toen bezig om met lokale partijen om op provinciaal niveau een vuist te maken en om mee te kunnen doen aan de provinciale verkiezingen.

Het grote voordeel van de aansluiting bij Groninger Belang is dat je een beetje in elkaars keuken kunt kijken maar vooral omdat in de provincie zaken spelen die gemeentes ook aangaan. Neem bijvoorbeeld de Zuidelijke en Westelijke ringweg. Maar dat geldt ook voor windmolens.

Over windmolens gesproken, wij vinden het idee van GroenLinks om vliegveld Eelde te sluiten nogal merkwaardig. Dat willen ze zodat er in de gemeente Groningen meer windmolens geplaatst kunnen worden. Vanwege de aanvliegroute kan dat op verschillende locaties nu niet. Wij zien liever windmolens op zee. Bovendien, de gemeente Groningen heeft de aandelen in vliegveld Eelde al lang verkocht. Via proefballonnetjes moet je als politiek niet beslissen over wat een andere gemeente moet doen. Laat staan een andere provincie, Drenthe in dit geval.

Groninger Belang trekt vaak de provincie in en heeft natuurlijk veelvuldig contact met de aangesloten lokale partijen. Zo weten zij wat er leeft en speelt in de wijken en de dorpen.  Als Stadspartij 100% voor Groningen de wijken ingaat dan nodigen we Groninger Belang ook vaak uit.

Voor zowel Stadspartij 100% voor Groningen als voor Groninger Belang is leefbaarheid een speerpunt. Wij willen dat mensen gewoon prettig en fijn kunnen wonen, leven, werken en recreëren in hun eigen omgeving. Maar soms, en dan met name over de landelijke gebieden, daar heeft de provincie ook veel over te zeggen is het prettig dat onze partijen samen dingen kunnen oppakken. Een mooi voorbeeld is de aanleg van een zogenoemde fietssnelweg tussen Ten Boer en Groningen.

We moeten voorkomen dat het Openbaar Vervoer nog verder verschraalt. Want zowel Stad als Ommeland is gebaat bij een goede bereikbaarheid van de gehele provincie. Vooral omdat het huidige college het autoverkeer heel erg wil terugdringen is goed Openbaar Vervoer belangrijk.

Tenslotte wil ik dit nog even kwijt. De provincie heeft er nogal een handje van om ook voor de gemeenten te beslissen wat ze moeten doen. Over bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken. De provincie moet dit niet doen want de gemeenteraad kan dan niet meer de controlerende taak uitvoeren. De provincie moet doen waar zij goed in is. En de gemeenten moeten vooral doen waar zij goed in zijn.”