Vanmiddag wilde Groninger Belang in de rondvraag bij de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid vragen stellen over de situatie bij onbewaakte overgangen op het spoor in Groningen.
Dit bleek niet mogelijk omdat dit kennelijk niet bij Ruimte, Natuur en Leefbaarheid past.

Daarom hebben we de vragen maar schriftelijk ingediend. De vragen kun je hieronder lezen:

Groningen, 23 november 2016
Statenvragen van de Statenfractie Groninger Belang aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.

Onderwerp: Ongevallen onbewaakte overgangen

Geacht college,

In uw collegeprogramma staat dat u zich in wilt zetten voor veilige spoorwegovergangen.

Onze mening is: Onbewaakte overgangen moeten gewoon verdwijnen.
Dit natuurlijk in overleg met vele andere spelers. Wij sluiten de contracten af met Arriva en zijn daar dus heel direct partner. ProRail valt onder de minister. Gemeenten hebben ook een sterke rol. Zowel nu als in 2014 zijn er kamervragen gesteld over oplossingen voor de situatie in Groningen, maar er is nog steeds niets gebeurt. Dit voelt niet goed.
U hebt vorig jaar november na het vorige ongeluk aangegeven dat u hierover in gesprek was met Winsum, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Nu wordt er heel veel gezwartepiet over oorzaak en gevolg. Daar willen wij niet aan mee doen.
Niet alleen in Winsum speelt dit probleem, eerder is dit bij Scheemda ook aan de orde geweest. En dat is niet gek. Want van de 90 onbewaakte overgangen in Nederland zijn er maar liefst 69 in de provincie Groningen! Een topscore die we niet wensen.
Concrete vragen:
– Is de portefeuillehouder nav het ongeval al bij de gemeente Winsum geweest? Heeft u ook hulp aangeboden om de zaak nu wél vlot te trekken?
– Zo niet waarom niet en bent u daartoe bereid.
– Wat is volgens u de verklaring dat van de 90 onbewaakte overgangen in Nederland er 69 in Groningen zijn. Zijn wij randgebied voor ProRail? (randstad heeft NIET te klagen)

Met vriendelijke groet,
Petra Blink, Groninger Belang

Wij zien beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.