Op 12 oktober was er een extra vergadering van Provinciale Staten waar de centrale vraag was: Hoe gaan de gedeputeerden verder met het dossier Blauwestad.
Zoals bekend heeft de provincie grond verkocht aan een ontwikkelaar om goedkope huizen te bouwen dit tegen alle afspraken van de provincie met de gemeente Oldambt en buurgemeenten in, om dit niet te doen.

Oldambt en de buurgemeenten zijn hierover terecht gefrustreerd omdat dit hun plannen voor de huizenmarkt verstoort.

Een meerderheid van de Staten steunt gedeputeerde Eikenaar (SP) die van mening is dat er in deze prijsklasse al teveel woningen in Oost-Groningen zijn. Hij staat hierin alleen binnen het college. Maar consequenties heeft dit niet.

Dat is heel uitzonderlijk. De vraag was dus: hoe nu verder nu de Staten gedeputeerde Eikenaar steunen en vinden dat er een regeling met o.a. de gemeente Oldambt getroffen moet worden en er aan herstel van vertrouwen tussen deze regio en de provincie moet worden gewerkt.

Vanuit de PvdA kwam een motie op tafel om op dit dossier de wissel in te zetten en gedeputeerde Staghouwer (CU) op het reservebankje te zetten en gedeputeerde Eikenaar in de spits omdat die laatste tenminste het vertrouwen geniet van de hierbij betrokken partijen.

Dat gedeputeerde Staghouwer op de ochtend van de Statenvergadering al in de krant aangaf dat hij graag het vertrouwen wil herstellen maar dat het geen euro mag kosten is voor Groninger Belang onverkwikkelijk. Op de herhaalde vraag van Statenlid Bram Schmaal of herstel van vertrouwen gebaat is bij stellingname vooraf in de media wilde gedeputeerde Staghouwer geen antwoord geven.

Ook de SP slikt de koers van gedeputeerde Staghouwer die lijnrecht tegenover gedeputeerde Eikenaar staat. De motie om de ‘wissel’ in te zetten kreeg namelijk geen steun van deze partij.

Een motie waarin werd aangegeven dat het voor Groningen belangrijk is dat het college van gedeputeerden eenheid uitstraalt werd door de voltallige coalitie niet gesteund, terwijl de voltallige oppositie dit wel steunde.

Al met al een vreemde vertoning in Provinciale Staten.

Voor Groninger Belang blijft bij dit dossier belangrijk dat alle partijen gelijk worden behandeld: mag je in Blauwestad zo maar afwijken van alle afspraken dan moet dat elders ook kunnen bij woningbouw. En anders moet er ruime compensatie geboden worden.