Groninger Belang doet niet mee met bloembolactie “bloeiend verzet”
De Statenleden van Groninger Belang gaan geen bloembollen verkopen voor de SP-actie “bloeiend verzet”.
Het doel van deze actie, namelijk te laten zien dat de provinciale overheid naast de inwoners staat in de zware strijd rond de gaswinning, onderschrijven wij.  Daar hebben we deze actie ook niet voor nodig.

Waarom verkopen we geen bloembollen voor een ‘bloeiend monument’? Dit heeft meerdere redenen:
Groninger Belang ziet al anderhalf jaar met lede ogen aan dat op momenten dat het er echt toe doet de collegepartijen in de Staten van Groningen niet meewerken aan een aantal concrete oplossingen voor Groningers in het aardbevingsgebied. Een paar voorbeelden:

• De opdracht tot aanleggen van een tiltmeternetwerk in Groningen wordt door het college niet serieus genomen;
• Het instellen van een fonds voor rechtsbijstand wordt tegen gehouden door de coalitiepartijen in de Groninger Staten;
• Het instellen van een fonds voor proefprocessen tegen de NAM, om broodnodige jurisprudentie te krijgen in de strijd tegen de NAM, wordt eveneens tegen gehouden.

Wij vinden het niet geloofwaardig dat partijen de indruk wekken dat bloembollen verkopen het enige is dat ze voor Groningen kunnen doen.

Dit is symboolpolitiek.

Daarbij vinden wij het ook opmerkelijk dat een aantal Tweede Kamerleden, die nog steeds weigeren te kiezen voor een veilig niveau van gaswinning, nu voorop lopen bij deze actie….

De nieuwe coalitie die een schamele 1,5 miljard kuub gas minder wil winnen, en dan alleen als dit andere uitgaven NIET in gevaar brengt. En dan kamerleden van deze partijen die met de neus vooraan staan bij het “plantfeest” in Uithuizen.

Als provinciale politiek horen wij besluiten te nemen waarmee we het verschil maken voor de Groningers die te maken hebben met de ellendige gevolgen van gaswinning.
Hier ligt onze prioriteit. De bloembollen kunnen wel even wachten, de Groningers niet meer.