Het provinciebestuur van de provincie Groningen heeft een concept ingestuurd voor de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staat dat de provincie Groningen 5,7 TerraWatt aan duurzame energie wil opwekken. Dat is ongeveer eenzesde van de landelijke doelstelling van 35 TerraWatt dat opgewekt moet worden door 30(!) regio’s.

Groninger Belang is voor een evenredige verdeling over alle regio’s. Statenlid Hans Haze: “Na het veen en het gas moeten we ophouden met Groningen te behandelen als een wingewest. Het lijkt erop dat ons schitterende Groninger landschap wordt opgeofferd om de rest van Nederland van duurzame energie te voorzien. Als dat net zo gaat als met de gaswinning, dan zal Groningen wel de lasten dragen, maar wederom weinig meeprofiteren van de lusten.”

Groninger Belang wil er tevens op toezien dat de RES niet van bovenaf doorgedrukt wordt en gemeenteraden in staat worden gesteld hun democratische stem te gebruiken en mee te praten over wat de provincie Groningen redelijkerwijs zou kunnen realiseren.

Lees op de website RES in Beeld wat de mogelijke gevolgen voor uw leefomgeving zijn.