Een provincie als Groningen is aangewezen op de auto. Veel voorzieningen in onze provincie zijn op auto-afstand. Een gegeven dat we terugzien in de groei van het autogebruik in onze provincie. Die bedroeg 4 procent het afgelopen jaar. Groninger Belang vindt dat we onze ogen daarvoor niet kunnen sluiten en wil dat inwoners gebruik kunnen blijven maken van hun auto. Lijsttrekker Bram Schmaal: “Met het verdwijnen van voorzieningen uit onze kleinere dorpen zijn de inwoners aangewezen op de auto. Temeer omdat er ondertussen ook flink gesnoeid wordt in het openbaar vervoer en de Groninger buitengebieden steeds slechter bereikbaar worden met het OV. Wij willen dan ook dat de auto betaalbaar blijft. Het is gek dat we aangewezen zijn op de auto om ergens te komen, maar in Groningen het meeste betalen aan wegenbelasting. Dat moet anders.” Groninger Belang wil dat de provincie Groningen niet langer de ongewenste positie van koploper inneemt op het lijstje van provincies waar de motorrijtuigenbelasting het hoogst is. Ook het Haagse plan om het rekeningrijden in te voeren, ziet Groninger Belang als slecht. Schmaal: “Het kan niet zo zijn dan als je verplicht bent om veel autokilometers te maken om naar je werk te gaan of bij een ziekenhuis te komen, je daarvoor gestraft wordt. In de provincie Groningen moet je nu eenmaal afstanden overbruggen. Het rekeningrijden is niets anders dan het verschuiven van de rekening van een plek waar de fileproblemen zijn, namelijk de Randstad, naar de buitengebieden.”