Groningen is verantwoordelijk voor een groot deel van de energieproductie van Nederland. Groningen neemt hierin een grote verantwoordelijkheid. Bij het aanleggen van windmolenparken moet er draagvlak aanwezig zijn. De gemeenten spelen hier een cruciale rol. De minimale afstand tussen een windmolenpark en de bebouwing moet tenminste twee kilometer bedragen. De locatie van de eventuele windmolenparken moet altijd in overleg met gemeenten gaan, tevens moet er voldoende draagvlak zijn onder de bevolking. De provincie moet niet klakkeloos achter onrealistische en achterhaalde afspraken van Den Haag aan blijven lopen.