Bezwaren tegen Windpark N33?

Dien een zienswijze in!

 

Maak gebruik van uw democratisch recht!

Groninger Belang roept alle omwonenden en belanghebbenden bij Windpark N33 op om een zienswijze in te dienen in een ultieme poging om de politiek te laten weten dat het plan voor Windpark N33 een slecht plan is.

De Statenfractie van Groninger Belang haalt in Provinciale Staten al jaren alles uit de kast om invloed te krijgen op het ondoordachte plan voor Windpark N33 met molens met een totale hoogte van ongeveer 200 meter!

Helaas moeten wij constateren dat de regeringspartijen in de Provincie Groningen bij dit dossier wel heel hard boe-roepen maar als het er echt om gaat keihard wegrennen als ze een besluit kunnen nemen om er invloed op uit te oefenen.

Daardoor is de provincie de regie kwijt en kunnen er geen alternatieven meer worden aangedragen door de provincie. Dit betreuren we zeer.

Groninger Belang roept alle belanghebbenden daarom op om voor 10 november een zienswijze in te dienen over dit Windpark dat zo dicht bij bebouwing komt te liggen.

Als u nu geen zienswijze indient, kunt u straks geen beroep meer instellen tegen het besluit.

Er zijn goede voorbeelden die zo ingestuurd kunnen worden, dit kost weinig moeite:

http://www.veendam.nl/internet/zienswijzen-en-beroep_43355/

http://www.menterwolde.nl/internet/nieuwsflits_13/item/zienswijzen-indienen-tegen-windpark-n33-voorbeeld-zienswijze_55303.html

 

Op 10 november moeten de zienswijzen binnen zijn! Dus kom in actie!