Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is voornemens om voor 1 juni een bod van 5,7 TerraWatt neer te leggen. Daarmee wil de provincie Groningen bijna éénzesde deel van de totale landelijke opgave voor haar rekening nemen. Groninger Belang neemt met stijgende verbazing kennis van de ontwikkelingen. Statenlid Petra Blink: “De Regionale Energiestrategie telt 30 regio’s. Dat de provincie Groningen, slechts één van die regio’s, alleen al éénzesde wil verzorgen is een zorgelijke ontwikkeling.”

Voor heel Nederland ligt er een opgave om 35 TerraWatt aan duurzame energie op te wekken. Het college van GS in Groningen denkt daarvan 5,7 TerraWatt te kunnen leveren. Blink: “Natuurlijk ligt er in de energietransitie een opgave voor de provincie Groningen. Maar die opgave ligt er voor heel Nederland. Het kan niet zo zijn dat Groningen een niet recht evenredig deel van de duurzaam opgewekte energie voor haar rekening neemt, zodat de Randstad er relatief gemakkelijk van af komt.”

Leefbaarheid
Duurzaam opgewekte energie komt voort uit onder meer windmolens en zonneparken. “Noodzakelijkheden die helaas ook een effect hebben op de leefomgeving van onze inwoners en met name de leefbaarheid”, stelt Blink. “Geen enkel Gronings dorp zit te wachten op windmolens naast de deur of grote zonneparken waar eerder gewandeld werd. Landschapsvervuiling ligt op de loer. En die last hoeft niet alleen door Groningers gedragen te worden.”

Lusten en lasten
Daarnaast pleit Groninger Belang voor het gedeelde ondernemerschap van initiatieven die wél doorgang vinden. “Omwonenden hebben recht om te profiteren van de lusten die windmolens en zonneparken met zich meebrengen. Het is onbestaanbaar dat inwoners van onze provincie de lasten dragen om mensen in andere delen van Nederland te ontzien en voorzien van duurzame energie.”

“3,5 TerraWatt is meer dan genoeg!”
Groninger Belang is van mening dat het provinciebestuur haar doel voorbij streeft door 5,7 TerraWatt voor haar rekening te nemen. “Kijkend naar onze provincie en wat wij kunnen bijdragen is 3,5 TerraWatt méér dan voldoende”, aldus Blink. “We moeten rekening houden met het draagvlak onder de Groninger bevolking. Na het veen en het gas moet het Rijk onze mooie provincie Groningen niet gaan zien als het stopcontact van Nederland. Wij hebben als provincie onze bijdrage meer dan gedaan.”

Voor de fanfare uit
Tevens loopt het college van Gedeputeerde Staten voor de zogenaamde fanfare uit, vindt de fractie van Groninger Belang. Voor 1 juni moesten de regio’s hun plannen indienen bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Deze deadline is vanwege de coronacrisis verschoven naar 1 oktober 2020. “Toch kiest het college ervoor om de datum van 1 juni aan te houden”, zegt Blink. “Daarmee passeren zij gemeenteraden en waterschappen die er óók wat van mogen vinden, maar door omstandigheden niet in staat zijn om dit vóór 1 juni te realiseren. Dat is een zeer kwalijke en ondemocratische zaak. Want achteraf valt er weinig te repareren.”

Windmolens op zee
Groninger Belang is ook bezorgd over de ontwikkelingen van windmolens op zee. Deze windmolens staan wel binnen de provinciegrenzen en hebben ook invloed op de leefbaarheid en de beleving van het landschap. Toch tellen windmolens op zee niet mee voor de Regionale Energiestrategie. Blink: “Dat terwijl we op het grondgebied van de provincie Groningen voornemens zijn om 1000 tot 1500 windmolen op zee te plaatsen. Naast het feit dat dit wel een hele ruime marge is, zorgt het bovendien voor een minder aantrekkelijk Groninger Waddengebied. Niemand komt naar het Noorden om een provincie vol windmolens te aanschouwen. Dat gaat onze recreatieve sector voelen.”