Onze Statenfractie heeft vragen gesteld over de uitbreidingsplannen voor de FrieslandCampina fabriek in Bedum.

Groninger Belang is blij dat deze fabriek wil investeren. We zijn minder blij dat omwonenden aangeven dat ze zich niet goed gehoord voelen bij de uitbreidingsplannen. In de voorliggende plannen wordt het boterdiep bij Bedum deels gedempt, en omgelegd, en komt midden op de huidige plek van dit diep de nieuwe poederfabriek van 50 meter hoog.

Dit betekent wel iets voor het aangezicht van Groningen, Het Hogeland, en Bedum. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het provinciebestuur. Wil het provinciebestuur meewerken aan deze plannen; is de uitbreiding echt alleen mogelijk op deze plek; en niet onbelangrijk: Welke betrokkenheid heeft de provincie bij de uitbreiding van de FrieslandCampina fabriek?

Uiteindelijk moeten de uitbreidingsplannen ook passen binnen de provinciale regels.