De Partij Groninger Belang

De partij met de grootse bestuurlijke verantwoordelijkheid in de provincie!

Het Groninger Belang is onafhankelijk van landelijke politieke partijen en wordt gevormd door dé lokale politieke partijen die binnen de provincie Groningen actief zijn. Inmiddels hebben de aangesloten lokale partijen 61 raadsleden en 12 wethouders en zijn daarmee veruit de grootste partij in de provincie! Hierdoor weet het Groninger Belang als geen ander wat er in úw gemeente en regio speelt. Sinds 2015 maken we deel uit van de provinciale staten met 3 zetels. We besturen de provincie op dezelfde manier zoals de lokale partijen de gemeenten besturen op een nuchtere, oplossingsgerichte en rationele manier! Wij gaan uit van het gezond boerenverstand. Gewoon, betrokken en dichtbij!

Het Groninger Belang zal zich bij al haar beslissingen laten leiden door het antwoord op de vraag: “Wat is goed voor onze provincie en onze inwoners ?”.

Het Groninger Belang staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van ons Gronings cultureel erfgoed in alle opzichten.

Het Groninger Belang wil de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burgers leggen, dus minder bemoeienissen vanuit de provincie en meer overlaten aan de gemeenten.

Groningen verdient beter!

Het Groninger Belang staat voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten, daar waar onze bodemschatten worden gedolven en inwoners hiervan hinder ondervinden. Schadevergoeding en compensatie moeten snel en zo eenvoudig mogelijk geregeld worden. Veiligheid staat voorop en moet te allen tijde gewaarborgd worden. Een onafhankelijke schade afhandeling is essentieel, eveneens als onafhankelijkheid bij het bepalen van (her) bouwnormen. Het

Groninger Belang gelooft in de kracht van onze provincie en haar inwoners! Groninger Belang :gewoon, betrokken en dichtbij!