Groninger Belang doet op 15 maart 2023 uiteraard weer mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, maar we doen nu ook mee met de waterschapsverkiezingen! We doen mee voor beide Waterschapen, te weten Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s.

Stem ook voor de waterschappen op Groninger Belang!